Bestyrelse

 

Forældrene har i henhold til dagtilbudsloven adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre og med ansvar for Byrådets beslutninger.

 

I Høje-Taastrup Kommune er der en forældrebestyrelse for hver områdeinstitution med et antal institutioner (herunder dagplejen). I de enkelte afdelinger/institutioner etableres forældreråd.

 

Der afholdes forældremøde i hver daginstitution/dagpleje minimum 1 gang årligt.

Læs mere om forældreindflydelse i Styrelsesvedtægt for dagtilbud.

 

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 21. July 2018, kl. 22:51.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://omraade2.htk.dk/Bestyrelse.aspx