Børn og sygdom

Når børnene er i vores institutioner og skoler, er det vigtigt, at der er sundt at være. Høje-Taastrup Kommune følger Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme og forholdsregler.

En hovedregel er, at syge børn og personale ikke må komme i institutionen. Et barn med en smitsom sygdom må som udgangspunkt først komme igen, når det ikke længere smitter. Barnet skal være rask og kunne deltage i de aktiviteter, det plejer uden at kræve særlig pasning. Der er dog undtagelser, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme og forholdsregler.

 

Pasning af syge børn

Der findes en ordning, der hedder 'Reservebedste'. Den er for dig, som mangler pasningsmuligheder, når dit barn er syg og ikke kan komme i institution. Så kan du ringe efter en ”reserve-bedste” til at passe dit barn. Du kan melde sig ind i foreningen for 250 kr. og derefter bruge ordningen.

Ordningen er startet af Høje-Taastrup Kommune og er nu overgået til en selvstændig forening.

 

Kroniske sygdomme, der kræver medicingivning o.l.

I Høje-Taastrup Kommunes dagtilbud følger vi Sundhedsstyrelsens skrivelse om medicingivning til børn.

Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet uden for det tidsrum, børnene er i dagtilbud eller skole og skolefritidsordning. Det er imidlertid også vigtigt for børn med kronisk eller længerevarende sygdom at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud, selvom de har behov for medicin flere gange i løbet af dagen.

Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i pasningsordningen eller skolen også kunne påtage sig dette.